بیوگرافی

نام : ابراهیم گنجیان
متولد: 1356
نقاش،طراح،مجسمه ساز و مدرس
برگزاری 12 نمایشگاه انفرادی و شرکت در بیش از 100نمایشگاه گروهی
مدیر آموزشگاه هنرهای تجسمی گنجیان
مدیر گالری خانه هنر آمل
مدرس دانشگاه