خبرنامه نشست تخصصی عکاسی

نشست تخصصی عکاسی به مناسبت روز جهانی عکاسی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر, انجمن سینمای جوانان چالوس و نگارخانه پنج، با حضور استاد کیانی، استاد طهماسبی و جمعی از عکاسان و علاقمندان به هنر عکاسی نوشهر و چالوس در نگارخانه پنج برگزار گردید. در نشست اول با عنوان« تئوری ثبت لحظه قطعی از منظر هنری کارتیه برسون» استاد کیانی به معرفی این عکاس فتوژورنالیسم فرانسوی و سپس تبیین «نظریه لحظه قطعی» وی پرداختند. چگونگی همبستگی میان فرم و محتوا در آثار برسون از نکات قابل توجه این بحث بود.